Történetünk

A Magyar Amerikai Atléta Klub eddigi elnökei: Hegedűs Toka Gyula, Vájó Mihály, Kopácsi Pál, Köpenczey József, Vértes József, Badics Vince, Fenyő Sándor, Hensperger József , Varga István, Ferenczi Lajos, Puskás József, Takács Béla, Sárközi Sándor, Muha József, Belső Mihály, Sztankovics Gyula, Hatt István, Dr. Cseme János, Bojtos Imre,  Forczman János, Lévay István, Kókai Antal, Tóth István, Fazekas Lajos, Kállay Károly, Takács János, Vargyas József,  Hajdú-Németh Béla, Stumpf Mária, Strasz László Edward, Sztankovits János, Dr. Horváth István, Kovács Mózes.

Már az 1880-as évekből érkeztek magyar bevándorlók közép New Jersey-be, többségük három nagy hullámban: a XX. század elején, a második Világháború után és az 1956-os októberi Forradalom után.

New Brunswick-on az első magyar érdekeltségű intézmény a Szent Imre Herceg Egylet volt. 1899-ben alapították, és temetkezési és beteg ellátási támogatásra hozták létre. Nemsokára újabb egymást segítő szervezetek alakultak, mint a The Magyar Building and Loan Association,  a Magyar Hírnök hírlap. 1904 és 1914 között hat templom, egy zsinagóga, és a Szent László iskola épült fel. Megközelítőleg 4,500 első és második generációs magyar-amerikai személyt szolgáltak. Szabadidejükben szívesen sportoltak a magyarok, és 1911-ben egy tizenhárom személyből álló baseball csapatról tudunk, akik a New Brunswick-i Magyar Fiatalok nevű csapat tagjai voltak. A Közép New Jersey hétvégi lígában rendszeresen versenyeztek baseball bajnokságokon.

1913      

Egy sikeres baseball meccset követően, 13 lelkes fiatal férfi elhatározta, hogy egy hivatalos szervezetet alapítanak, aminek égisze alatt különböző sportágakban mérettethetik meg magukat a magyar fiatalok. 1913 július 4.-en megalakult a Magyar Amerikai Atléta Klub. Alapító tagok: Toka Gyula, Gödry Mihály, Köpenczey József, Kovács Kálmán, Vajkó Pál, Hensperger István, Tóth Lajos, Szegeczky György, Hudás János, ifj. Tóth Lajos, Hudás István, Lanczki András és Panykó János.

1921      

A Magyar Amerikai Atléta Klub 1921-ben megvásárolt egy házat a Somerset Street 198 szám alatt, és elkezdődött a a klub bővítése.

1928

Megalakult a Magyar Lányok Társas Köre

1930      

Foci csapat alakult

1936      

Kosárlabda csapat alakult

1951      

Saját vezető tanáccsal és szabályzattal megalakult a Női Egylet, amit 1989-felváltott a Hill tagság.

1952      

Farkas Ferenc vezetésével alakult meg 1952-ben a Vívó Csapat. Farkas Ferenc Magyarországon hírneves vívó volt, aki a Magyar Amerikai Atléta Klub csapatának edzője lett 1992-ig. Az évek során több hozzáértő edző foglalkozott a vívni szerető fiatalokkal: Bors Gyula, Dr. Sam D’Ambola, Joseph J. Orvos, Ray Gonzales, Scott Jacobs, David Levitan, Ildiko Szedo, Arpad Marsh, Alex Marsh, Gorondi György, Csupka János.

1956      

Az 1956-os Forradalom után nagyon sok magyar menekült érkezett Camp Kilmer-re. Új korszak kezdődött a klub életében is. A futball egyre népszerűbb volt, mivel három csapat is szerveződött a New Brunswick-i magyarság körében. Több mint 600 személy vett részt a klubnál szervezett állampolgársági órákon és lettek később amerikai állampolgárok. Nem csak sporttal foglalkoztak a klub tagok már, hanem kulturális rendezvényeket is szerveztek. Ebben az évben a klub megvásárolt egy szomszéd telket a Somerset Street-en, és egy új klubot kezdett a tagság tervezni. 80,000 dollárba került az új épületet felépíteni, amit a klub spórolt pénzéből (20,000 USD), a Női Egylet hozzájárulásából (5.000 USD), környékbeli magyarok adományaiból (8.000 USD), és a klub tagjaitól és barátaitól felvett 1.000 dolláros kölcsönökből (47.000 USD) fedeztek.

1958

A HAAC-Szent László kórus 1914-ben alakult, amiből később több sikeres kórus vált ki, vagy formálódott tovább. New York – Philadelphia közönségeit örvendeztette az 1950-es években és a rádió hallgatóságát is, egy különösen sikeres kórus, amely a klub tagjaiból alakult. Színházi produkciókat is szerveztek, és egy Kulturális Bizottságot alakult a klubnál ezekben az években. Leginkább helyi amatőr művészek szerepeltek ezeken a rendezvényeken, de voltak alkalmak, amikor átutazó magyar színész társaságok segítségével rendeztek színi előadásokat.

1959      

Megalakult a “Rod and Gun Club”. 1959 októberében már egy modern és tágas két emeletes épületben gyülekezhettek a klub tagok. Sport mellett, magyar kulturális rendezvényeket is rendszeresen szerveztek.

1961      

Megújult a Klub Kulturális Bizottsága. A következő évtizedekben nagyon sok színdarabnak, operett estnek, kabarénak, néptánc versenynek, szavaló estnek, különbőző ismeretterjesztő bemutatónak, kiállításnak adott otthont a klub. A szereplők és résztvevők Magyarországról és a környező Kárpát medencei országokból, Kanadából, az Egyesült Államokból jöttek. Helyi művészek és Magyarországról behozott népművészeti tárgyak rendszerint díszitik a klub termeit.

1978      

Magyar Nap – Hungarian Festival

1978 óta vesz részt a Magyar Amerikai Atléta Klub a minden év június első szombatján megrendezett Magyar Fesztiválon. Magyarok a világ minden tájáról szívesen látogatnak el New Brunswick-ra ezen a napon. Szervezőként és résztvevőként örvendünk minden mulatni vágyó, és a magyar kultúrát értékelő látogatónak. Bemutásra kerülnek a magyar konyha remekei, a magyar néptánc és népzene gyerekeink előadásában, és a helyi kézművesek remekművei.

1980      

Az 1980-as években ismét építkezésbe kezdett a klub tagság. Ezúttal az Építkezési Bizottság feladata az lett, hogy egy kisebb szabadtéri sportkomplexumot építsenek. A szomszédos Somerset városában megvásárolt telken egy épületet terveztek és építettek, ahol szabadtéri sport rendezvényeket terveztek szervezni.

1986      

Karate csapat alakult

1989      

Alapszabály Bizottság alakult, és a klub alapszabályát aszerint módosították, hogy nők is beléphessenek a tagság és vezetőség körébe.

1990      

Megalakult az Ösztöndíj Bizottság, azzal a céllal, hogy a klub anyagilag támogassa a felsőfokú oktatásban részt vevő magyar származású diákokat. Napjainking a klub 34 fiatalnak nyújtott segítséget.

1992      

Sárközi Mária vezetésével megalakult a Magyar Amerikai Atléta Klub Néptánc Csoport.

A Sport Bál keretén belül megemlékeztünk Farkas Ferencről, a 40 éves odaadó munkájáról. Tiszteletére, róla nevezték el a klub alagsorában lévő termet “Frank Farkas Sport Terem”-nek.

Ebben az évben alakult meg a harmadik Építkezési Bizottság, mivel a szomszédos Robert Wood Johnson kórház terjeszkedése szükségessé tette, hogy a klub újabb működési helyre költözzön.

1993      

1993 óta a klub otthont ad a Széchenyi Kör-nek. Céljuk összegyüjteni és az utókornak fenntartani a New Brunswick vonzáskörzetében élő magyar-amerikai személyek történetét. Meglalakulása óta, a klub vezetését önkéntesek látták el. A leghosszabb ideig szolgáló elnöke a klubnak Lévay Anton volt, aki több mint egy évtizedig vezette a klubot.

1997      

New Brunswick és Debrecen testvérvárosok. Debrecen meghívására, a Debreceni Virágkarneválon New Brunswick magyar néptánc csoporttal képviseltette magát. A tánc csoport a Magyar Amerikai Atléta Klub és a New Brunswick-i Cserkész Csapatok táncosaiból állt össze, és “Csűrdöndölő” lett a neve. A fiatalok 1997 szeptemberétől készültek a fellépésre. Magyarországi koreográfust hívtak segítségül, magyarországon varrattak népviseletet, két nagyszabású előadást rendeztek a költségek fedezésére, és 1998 nyarán a Virágkarneválon nagy sikert arattak. Ma a “Csűrdöngölő” az Egyesült Államokban nagy tiszteletnek örvendő néptánc együttes, független csoportként működnek, a klubban gyakorolnak, és a helyi fiatalokat tanítják a néptánc szépségeire.

2000      

A klub tagsága megválasztotta az első női elnököt: Stumpf Máriát. Elnöksége alatt egyre nagyobb hangsúlyt kapott a fiatalabb generáció bevonása a klub életébe, a fiataloknak kedvező rendezvények szervezésével.

2004      

Strasz Edward Lászlo lett a klub új elnöke. Dr. Hajós Zoltán elindította a klub első internetes honlapját, amit a későbbiekben Szekeres Magdolna működtetett. Az elkövetkező négy év megint nagyszabású változásokat hozott. Az Építkezési Bizottság, Vargyas József vezetésével fáradhatatlanul dolgozott az új épület megtervezésén és a tervek kivitelezésén.

2005      

Sok évi tárgyalások eredményeképpen a Robert Wood Johnson kórház képviselőivel, 2005. szeptember 21.-én a vezetők megállapodtak a klub költözésének feltételeiben. 2005. december 30.-án elhelyezték az új épület sarokkövét.

2006      

2006. június 21.-én megkezdődött a 93 éves régi épület lebontása, és ugyanaz év szeptember 15.-én elkészült az új klub épulet. Oktober 7.-én az új díszteremben ünnepelte meg a közösség az új otthont. Az építkezés ideje alatt a rendszeres rendezvények folytatódtak, és a klub tagsága jelentősen bővült.

2007      

2007. február 3.-án, a Tisztviselők Beiktatási Bálján, hét klub tag munkáját köszönte meg a tagság: Vargyas József – életmű díj, Tóth Lajos, Müeller Jenő, Turuczkai Imre, Somogyi Károly, Hilbert Antal és Sárközi Mária – Kiemelkedő Szolgálat díj. Hálásak vagyunk minden klub tag áldozatos és lelkes munkájáért amivel hozzájárultak az új klub épület megvalósulásához. A csapat munka összefogói és megszervezői: Strasz László elnök, felesége Strasz Júlia, Vargyas József Építkezési Bizottság Elnöke, Czakó Gábor tervező, Vajtay István jogtanácsos, Stumpf Mária Dekorációs Bizottság Vezetője, a Megnyitó Gála Ünnepség szervezője Sztankovits János és Edith. Szintén köszönettel tartozunk a Robert Wood Johnson Kórház képviselőinek és James Cahill, New Brunswick polgármesterének, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar közösség New Brunswick központjában új otthont építhessen.

Folytatása következik …